Onderwijs

Extra middelen voor onderwijshuisvesting a.g.v. decentralisatie middelen
Met ingang van 1 januari 2015 is buitenonderhoud van scholen gedecentraliseerd naar schoolbesturen. Hierdoor is de uitkering uit het gemeentefonds  verlaagd voor het onderwijsdeel met circa 2,1 miljoen euro. De gemeentelijke lasten dalen als gevolg hiervan met circa 1,7 miljoen euro. Deze beweging heeft een nadelig effect op het budget onderwijshuisvesting van structureel 400 duizend euro. Om de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting te kunnen blijven handhaven stellen we structureel 400 duizend euro beschikbaar aan extra beleidsmiddelen.