Cultuur

Thema Verrijken
In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben we een aantal thema’s benoemd waarop we willen intensiveren. Voor intensiveringen in cultuur hebben we in 2016 500 duizend euro gereserveerd. Vanaf 2017 hebben we hiervoor 750 duizend euro gereserveerd. Deze middelen willen we onder meer inzetten voor samenwerking in de cultuursector, voor innovatie en cofinanciering.