Economie en werkgelegenheid

5. Alternatieve financiering investeringsprogramma

We houden in ons investeringsprogramma rekening met een positief resultaat bij de eindafrekening van lopende subsidies in 2016. Dit levert naar verwachting een incidenteel voordeel op van 1 miljoen euro.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's