Onderwijs

6. Vensterscholen

We verwachten op de budgetten voor vensterscholen vanaf 2016 structureel 100 duizend euro te kunnen besparen.

7. Onderwijsachterstandenbeleid

Vanuit het Rijk krijgen we middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Met de inzet van het rijksgeld kan een deel van de gemeentelijke middelen vrijvallen die daarvoor waren gereserveerd. Dit leidt tot een besparing van 100 duizend euro incidenteel in 2017.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's