Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal domein

8. Geen compensatie richting instellingen voor loon- en prijsstijgingen/Korting accres instellingen
In 2016 houden we structureel 1 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijging richting instellingen. Dit hebben we in 2015 ook gedaan waardoor in totaal 2 miljoen beschikbaar komt.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's