Sport en bewegen

9. Financiering Skybox

De kosten van de Skybox worden gedekt vanuit het programma Sport en bewegen, deelprogramma Sportieve infrastructuur. Door hiervoor vanaf 2016 het intensiveringsbudget binnen het programma Economie en werkgelegenheid aan te wenden, valt vanaf 2016 structureel 50 duizend euro vrij.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's