Stadhuis en stadjer

14.Vergoeding proces en gerechtskosten WOZ waarde

Voor dekking van dit knelpunt was 325 duizend euro incidenteel beschikbaar gesteld.  Achteraf bleek hiervan 200 duizend euro nodig te zijn waardoor er incidenteel 125 duizend euro vrijvalt in 2016.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's.

74. Openingstijden publieksbalie
Door de openingstijden van de Publieksbalie te beperken, efficiency voordelen vanuit kanaalsturing en meer klantcontact op afspraak wordt vanaf 2016 jaarlijks een structurele besparing van 100 duizend euro gerealiseerd.