Algemene ondersteuning

20. Vrijval frictiebudget

Van het beschikbare frictiebudget in 2016 kan na aftrek van de verwachte uitgaven aan frictiekosten in totaal 6,5 miljoen vrijvallen. Hiervan wordt in 2016 2 miljoen, 2017 1,5 miljoen en in 2018 3 miljoen euro gebruikt als incidentele dekking.

21. Vastgoed

Door een verkoop van maatschappelijk vastgoed wordt in 2016 incidenteel 1,4 miljoen euro aan opbrengst gerealiseerd. Vanaf 2017 moet het integraal vastgoedmanagement zoals we dat aan het vormgeven zijn, leiden tot een structurele besparing van 2 miljoen euro.

16. Outsourcing ICT
Door het outsourcen van onze ICT verwachten we een structurele besparing van 5 miljoen euro vanaf 2017 te kunnen realiseren.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's.

79. Bezuiniging eigen organisatie
Bij de begroting 2014 is voorgesteld een bezuiniging op de organisatie in te boeken van 2 miljoen euro in 2015, 7 miljoen euro in 2016 en 10 miljoen euro vanaf 2017. In de begroting 2016 wordt voor  de helft van deze taakstelling een alternatieve invulling gegeven. Voor het resterende deel worden oplossingsmogelijkheden in kaart gebracht.