Inleiding

In het Treasury-statuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasury-beleid vermeld. De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht. In december 2015zal een vernieuwd Treasury-statuut aan uw Raad worden aangeboden.