Samenstelling college van b&w

Burgemeester Peter den Oudsten
Algemeen Bestuurlijke Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Externe betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Gemeentearchief, Aardbevingen, Coördinatie Akkoord van Groningen, Stadstoezicht

Ton Schroor (D66)
Onderwijs (inclusief passend onderwijs), Zorg, Welzijn, Financiën, Publieke dienstverlening & ICT, wijkwethouder stadsdeel Zuid

Roeland van der Schaaf (PvdA)
Arbeidsmarkt & Aanpak Jeugdwerkloosheid, Gebiedsgericht werken (sociaal & fysiek), Maatschappelijk vastgoed, Stadsontwikkeling, Wonen, Monumenten, Grondzaken, Ouderen, wijkwethouder stadsdeel Oude wijken

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)
Sociale Zaken & Jeugdzorg, Duurzaamheid, Groenparticipatie & Ecologie, Integratie & Emancipatie, Dierenwelzijn, wijkwethouder stadsdeel Oost

Joost van Keulen (VVD)
Economie & Innovatie, Internationale handel & Samenwerking, Personeel & Organisatie, Stadsbeheer & Reiniging, Toerisme & Recreatie, Evenementen, Marktwezen, Coördinatie Binnenstad, wijkwethouder stadsdeel Centrum

Paul de Rook (D66)
Verkeer & Vervoer, Cultuur, Grote Markt Oostzijde & Groninger Forum, Sport, wijkwethouder stadsdeel
Noordwest

Peter Teesink
Gemeentesecretaris

       

Peter den Oudsten

Peter Teesink

Burgemeester

Gemeente-
secretaris

Ton Schroor

Roeland van der Schaaf

Mattias Gijsbertsen

Joost van Keulen

Paul de Rook

Wethouder
D66

Wethouder
PvdA

Wethouder
GroenLinks

Wethouder
VVD

Wethouder
D66