Samenstelling raad

Emile Zirkzee

Koosje van Doesen-Dijkstra

Koen Castelein

Berndt Benjamins

Wieke Paulusma

Jetze Luhoff

Carlo Schimmel

D66

D66

D66

D66

D66

D66

D66

Fractievoorzitter

Fleur Woudstra

Arend Jan Wonink

Bea Enting

Diederik van der Meide

Maarten van der Laan

Carine Bloemhoff

Sebastiaan Ruddijs

D66

D66

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

Fractie-
voorzitter

Jan Pieter Loopstra

Daan Brandenbarg

Mechteld van Duin

Jimmy Dijk

Rosita van Gijlswijk

Bob de Greef

Wim Koks

PvdA

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Fractie-voorzitter

Glimina Chakor

Benni Leemhuis

Martijn van der Glas

Kris van der Veen

Jasper Honkoop

Sabine Koebrugge

Max Blom

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

Groen Links

VVD

VVD

VVD

Fractie
voorzitter

Fractie-voorzitter

Herman Pieter
Ubbens

René Bolle

Anne Kuik

Marjet Woldhuis

Amrut Sijbolts

Anna Riemersma

CDA

CDA

CDA

Stadspartij

Stadspartij

Stadspartij

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

D66

D66

D66

D66

D66

Edward Koopmans

Inge Jongman-Mollema

Suzanne Klein Schaarsberg

Mark van den Anker

Gerjan Kelder

Christen Unie

Christen Unie

Student & Stad

Student & Stad

Partij voor de dieren

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Peter den Oudsten

Toon Dashorst

Burgemeester

Griffier