Toelichting op reserves en voorzieningen

  TOELICHTING VOORZIENINGEN