College en raad

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

12.1 College en raad

V 81,0 miljoen euro

Concernstelposten (V 81,0 miljoen euro)
De afwijking op het deelprogramma College en raad wordt voor het grootste deel verklaard door de incidentele gemeentelijke bijdrage die in 2015 is voldaan aan het RSP pakket. Uit de reserve Regionaal Specifiek Pakket (RSP) is een bedrag van 80,3 miljoen euro onttrokken ter dekking van gemeentelijke bijdrage aan de provincie en een deel is gebruikt bij de dekking van de begroting 2015.