Sport en bewegen

Doelstelling

'Iedereen in beweging', dat is het motto van onze sportvisie. Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is een middel om gezond te blijven en deel te nemen aan de maatschappij. Sport en spel is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We bieden kinderen de kans hun sportieve talenten te ontdekken en (verder) te ontwikkelen.

Groningen wil een stad zijn waar:

  • Jong en oud kunnen sporten;
  • Iedereen wordt gestimuleerd om sportief te bewegen en zijn of haar sportieve talent te ontwikkelen.

Ontwikkelingen

Ons voornemen om de tarieven voor sportaccommodaties te verhogen heeft tot veel reacties geleid van sportverenigingen. Een groot deel van hen heeft zich georganiseerd in de 'De sportkoepel'. Wij hebben met de sportkoepel afgesproken dat wij in overleg met hen het meerjarenprogramma beschrijven we wat we de komende jaren gaan doen binnen de vastgestelde afspraken zoals de Sportvisie 2010-2020 en De Bewegend Stad. De uitkomsten van dit overleg kunnen leiden tot een aanpassing van het beleid op het terrein van onder meer de ondersteuning van verenigingen, financiering van sport- en/of clubaccommodaties en investeringen in de sport.
Er zijn de laatste jaren steeds vaker initiatieven om, in meer of mindere mate, samen met de gemeente te investeren in sportaccommodaties. De vraag of en in welke vorm de gemeente deelneemt moet van geval tot geval worden beoordeeld, maar moeten passen binnen het sportbeleid. Op dit moment gaat het om de bouw van Sportcentrum Europapark in samenwerking met het Noorderpoortcollege en het initiatief van FC Groningen om naast Sportpark Corpus den Hoorn een Topsportzorgcentrum te bouwen.
Er zijn meerdere ontwikkelingen binnen het sociaal domein, zoals de vorming van WIJ-teams en kansen voor vrijwilligers binnen de Participatiewet. Deze ontwikkelingen zullen gevolgen hebben voor de inzet van de sport in het algemeen en de sportverenigingen in het bijzonder.

Aandeel in het totaal