Veiligheid

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

N 1,290 miljoen euro

Veiligheidsgelden (N 1,2 miljoen euro)
Betreft het beschikbare budget voor veiligheid in 2016. De verdeling van dit budget naar de verschillende deelprogramma’s (veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid, integriteit en veiligheid en fysieke veiligheid) vindt nog plaats.

Veiligheidsmiddelen (V 120 duizend euro)
In de actuele begroting 2015 hebben we een bedrag van 120 duizend euro opgenomen vanuit de veiligheidsmiddelen. De verdeling van veiligheidsmiddelen wordt met een afzonderlijke begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming.  In deze begroting hebben we dit bedrag daarom niet opgenomen.

Meerkosten koopzondag (V 45 duizend euro)
De meerkosten koopzondagen (handhaving en toezicht) hebben we in 2015 eenmalig gedekt uit de intensiveringsmiddelen G-kwadraat voor een bedrag van 45 duizend euro Dit bedrag hebben we daarom in de begroting 2016 niet opgenomen.

Vergoeding Proces Verbaal (N  239 duizend euro)
In 2015 is de Proces Verbaal-vergoeding vervallen. In de begroting 2016 houden we daarom geen rekening met deze vergoeding

Overige afwijkingen ( N 16 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 16 duizend euro.

10.4 Fysieke veiligheid

 V 1,237 miljoen euro

Verwerking regionalisering brandweer ( V 1,380 miljoen euro)
In de begroting 2015 hebben we de kosten van brandweergebouwen verrekend met het deelprogramma 14.1 algemene ondersteuning. In deze begroting hebben we deze technische verrekening laten vervallen. Dat betekent een voordeel op dit deelprogramma.

Overige afwijkingen (N 143 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 143 duizend euro.