Cultuur

Doelstelling

De Groningse culturele infrastructuur is oorspronkelijk, divers en van hoge kwaliteit. Met ons cultuurbeleid dragen we bij aan een goed geïnformeerde stedelijke samenleving en een levendig cultureel klimaat, waarin het voor iedereen prettig is om te wonen, werken, studeren, verblijven en ondernemen.

De hoofdlijnen van ons actuele cultuurbeleid staan in onze cultuurnota 2013-2016: Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in. Daarin bepalen drie richtinggevende thema’s ons cultuurbeleid:

  • In stand houden van een kwalitatief goed aanbod en volledige 'culturele ketens';
  • Vergroten van cultuurbereik, deelname en de waarde voor de stad;
  • Talentontwikkeling.

We willen dat Groningen een stad is:

  • Met een kwalitatief hoogstaand, vernieuwend en gevarieerd cultureel klimaat;
  • Met een cultuuraanbod voor jong en oud, voor mensen uit alle lagen van de bevolking;
  • Die mensen in staat stelt en actief stimuleert om zelf cultureel actief te zijn.

Ontwikkelingen

In 2016 stellen we de nieuwe cultuurnota voor de periode 2017-2020 op. Ook treden de nieuwe omroepnota en bibliotheekvisie in werking. We werken aan een Noord-Nederlands cultuur-convenant, waarin we gezamenlijke ambities en plannen vastleggen op het gebied van kunst en cultuur in Groningen, Friesland en Drenthe. We willen hiermee ook één Noordelijk cultuurgezicht tonen naar het Rijk.

Verder onderzoeken we hoe we de infrastructuur op het gebied van podiumkunsten het beste kunnen inrichten. Daarbij gaat het zowel om de programmering als de organisatie. We investeren in de toekomstbestendigheid van het Grand Theatre en daarmee in de versterking van de productie- en presentatieketen met nadruk op talentontwikkeling. De Oosterpoort Stadsschouwburg heeft de programmering en exploitatie overgenomen. Stichting Grand Futura ontwikkelt een toekomstplan.

We hebben de haalbaarheid onderzocht van huisvesting van Club Guy & Roni, Het Houten Huis en De Noorderlingen in het Ebbingekwartier. Dit onderzoek moet worden beoordeeld. Ambitie is om het onderzoek in 2016 nader uit te werken in een concreet projectplan en in 2017 een structurele, goede oplossing voor de meest urgente huisvestingsproblemen te bieden.

Aandeel in het totaal