Verkeer

Doelstelling

We willen een goed bereikbare stad, met een aangename, veilige en gezonde leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is 'met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet'. In fietsstad Groningen gaan veel inwoners dan ook met de fiets, mede dankzij de korte afstanden in onze compacte stad en het goede fietsklimaat. Voor het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met het gebruik van P+R, is veel draagvlak.

Onze stad heeft regionaal gezien een centrumfunctie voor werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en zorg. Ook de bereikbaarheid met de auto is daarom van groot belang. Als inwoners en bezoekers toch de auto pakken, willen we  dat ze vlot door kunnen rijden, zowel in de stad als op onze ringwegen.

Om de komende jaren de stad bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote projecten Ring Zuid en stationsgebied, coördineert "Groningen Bereikbaar" het totaal aan projecten die in de stad en de regio worden uitgevoerd.

Ontwikkelingen

We werken door aan de bereikbaarheid van de stad in de aanloop naar de start van de grote projecten Ring Zuid en Stationsgebied: er moet veel gereed zijn om de verkeershinder bij de bouw te kunnen opvangen.

Daarnaast wordt hard gewerkt om het uitvoeringsprogramma behorend bij de fietsstrategie vorm te geven in concrete projecten. De Fietsstrategie is veel meer dan alleen een beleidsdocument op het gebied van het programma verkeer. Het gaat over hoe wij als stad willen zijn en heeft ook veel te maken met de leefbaarheid in de wijken en de gezondheid van onze inwoners. Met de benoeming van 2016 als jaar van de fiets, het organiseren in 2016 van het Nederlandse fietscongres in Groningen en het dingen naar de titel Fietsstad 2016, is de verwachting dat in 2016 veel aandacht voor de Fietsstrategie en de fiets in Groningen ontstaat.

Aandeel in het totaal