Kwaliteit van de leefomgeving

Doelstelling

In het programma Kwaliteit van de leefomgeving werken we aan een buurt, wijk en stad waar het prettig is om te zijn. Een stad die schoon, heel, mooi en groen is. Bij onderhoud en beheer is samenwerken met bewoners in Groningen een goede gewoonte. We zoeken naar nieuwe vormen van zelfbeheer en we staan open voor nieuwe initiatieven. Bewonersdeelname draagt ook bij aan de sociale samenhang in de buurt. Duurzaamheid is in alle onderdelen van dit programma bepalend.

We willen dat Groningen:

  • Een schone, hele, groene en duurzame stad is;
  • Een stad is waar we afval efficiënt inzamelen, verantwoord verwerken en maximaal hergebruiken.

Ontwikkelingen

In het kader van het gebiedsgericht werken gaan we bewoners met ingang van dit jaar de mogelijkheid bieden om onderhoud van groen, speelvoorzieningen en verharding in hun buurt af te wegen ten opzichte van andere prioriteiten.

Aandeel in het totaal