Stadhuis en stadjer

Doelstelling

We willen burgers, ondernemers en instellingen zoveel mogelijk betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Daarom spelen we van tevoren in op hun informatiebehoeften, zijn we transparant en staan we open voor signalen uit de samenleving.

In de informatievoorziening aan burgers en instellingen besteden we veel aandacht aan onze digitale kanalen. De ontwikkeling van een gemeentelijke kerntakenwebsite is hierbij belangrijk, de vraag van burgers is hierbij het uitgangspunt. We bundelen onze dienstverlening en voeren regie op de kwaliteit ervan.

  • We bieden goede dienstverlening aan burgers en bedrijven.
  • We zijn één gemeente, één organisatie en dat laten we zien.
  • We communiceren actief, duidelijk en open met Stadjers.

Ontwikkelingen

Wij maken goede vorderingen met het verder bundelen van klantcontact in het KCC (klant Contact Centrum). Door het voeren van regie op dienstverlening organiseren we steeds beter dat de burger ons als één organisatie ervaart die klantgericht werkt. Efficiency verhogen we door meer digitaal te werken, hierbij spelen we in op de verwachtingen van de samenleving. We benutten  de mogelijkheden van digitale media steeds meer waaronder Twitter en Facebook (Groningen hoort bij de top 3 van gemeenten op Facebook). We maken gebruik van online monitoring op relevante beleidsthema's (luisteren naar de burger).

Aandeel in het totaal