College en raad

Doelstelling

Samenwerken aan de stad en regio met Stadjers, ondernemers, bedrijven, instellingen, regionale partners, gemeenten, provincie en de ambtelijke organisatie.  

Ontwikkelingen

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Aandeel in het totaal