Algemene inkomsten en post onvoorzien

Doelstelling

Het conform het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) zo zorgvuldig mogelijk begroten van de Algemene inkomsten en de post onvoorzien.

Ontwikkelingen

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Aandeel in het totaal