Onderdeel 1 beheerplan openbare ruimte groningen (borg)

Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)
Het onderhoud en beheer van verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, beschoeiingen, tunnels en viaducten voeren we uit volgens de in de BORG-systematiek vastgestelde kwaliteitsdoelen. Daarvoor wordt jaarlijks een programma opgesteld voor groot onderhoud en vervangingen. Op mijnwijk.nl is dit programma te volgen. Vervolgens beoordelen we in de jaarlijkse borgschouw samen met burgers of we onze doelen halen. In 2016 streven we er opnieuw naar de vastgestelde BORG-kwaliteitsdoelen te realiseren en een goed en veilig gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte blijvend mogelijk te maken, onder meer door de uitvoering van alle noodzakelijke groot onderhoud en vervangingen. Daarnaast zorgen we voor een goed functionerend water- en rioleringssysteem dat respect heeft voor mens, dier en milieu, zoals vastgesteld in het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2014-2018.