Overig

Oikocredit Nederland Fonds te Utrecht

  • Oikocredit verstrekt leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden.
  • In 2004 heeft de gemeente 50 certificaten aangekocht voor een totaalbedrag van 10 duizend euro. Het jaarlijkse dividend wordt omgezet in aandelen. In 2015 is hierdoor het aantal participaties op 57,35 uitgekomen. Samen vertegenwoordigen zij een waarde van 11,5 duizend euro.
  • De participaties zijn op de gemeentelijke balans niet van een waarde voorzien. Ook is er geen sprake van een bestuurlijk belang. Formeel gezien betreft het daarom ook geen verbonden partij.