Groei

Groei

De begroting is optimistischer dan in voorgaande jaren. Inwoners en bezoekers besteden weer meer geld, wat de ontwikkeling van Stad ten goede komt. Toeristen weten Stad steeds beter te vinden. Ook de vraag naar winkelpanden en kantoorlocaties ontwikkelt zich gunstig vergeleken met landelijke trends. De interesse in bedrijfskavels groeit. Jong, innovatief en technisch talent broedt hier haar plannen uit.

Banen
Onze positie op de nationale scorelijsten voor ‘start-ups’ spreekt boekdelen: we streven Amsterdam voorbij gelet op de economische impact ervan en het aantal banen dat ze genereren. Wij spannen ons in om ook uitkeringsgerechtigden te laten profiteren van de groei van werkgelegenheid.

Dynamiek op de woningmarkt
De woningmarkt komt op gang. Dat uit zich in een sterke toename van de verkoop van  nieuwbouw. De uitkomsten van het laatste regionaal woningbehoefteonderzoek wijzen in de richting van een nog sterkere groei van Stad in de komende jaren. Projecten in de bestaande stad lopen goed en er is veel interesse voor woningen in Meerstad en Reitdiep. De toenemende dynamiek in de bestaande woningmarkt draagt hieraan bij.

Duurzame ontwikkeling
Duurzaamheid als leidend principe wordt steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling van Groningen. Dat komt omdat ondernemers en onderwijsinstellingen steeds beter in staat zijn de technologische kennis in de praktijk toe te passen. Zo worden nieuwe en bestaande woningen meer en meer voorzien van duurzame systemen waarbij het energiegebruik drastisch wordt gereduceerd en woningen ook meer levensloopbestendig zijn.
In het vervoerssysteem van onze gemeente wordt de fiets een steeds belangrijker vervoersmiddel. Groningen fietsstad trekt internationaal aandacht.

Vernieuwing Sociaal Domein
In het afgelopen jaar hebben we een fundamentele verandering ingezet. De transitie van het sociaal domein is nog niet geheel voltrokken, maar we zijn tevreden over de voortgang die we hier hebben geboekt.