Bijlage bestuurlijke hoofdlijnen

Bijlage bestuurlijke hoofdlijnen

In deze tabel staan de knelpunten vanuit de begroting 2016. Knelpunten inzake 2016 die bij eerdere begrotingen zijn vastgesteld zijn hier niet in opgenomen. Deze zijn wel opgenomen in het onderdeel financieel perspectief  - financiële knelpunten.